Nakil İşlemleri

• Nakil Dilekçesi
• İkametgah
 
Dosya ilgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

İstenen Belgeler:

  – SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu (İndirmek için tıklayınız.)
  – İlgili Oda’dan alınan ruhsat ve kimlik asli
  – TÜRMOB ödenti belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli 200+130 = 330TL)
  – www.turmob.org.tr adresinden Online İşlemler Menüsünden Kredi Karti Kullanmak Suretiyle Yapilabildigi gibi, ayrica Is Bankasi Ankara-Küçükevler Subesinde bulunan TR45 0006 4000 0014 211 06780 21 IBAN No’lu Hesaba nakit olarak masrafsız ödeme yapılabilir.

  –Oda nakil bedeli 3000 TL
  — 2023 Yılı Oda Aidat Ücretleri:
  — Serbest Çalışan Meslek Mensupları için 2023 Yılı maktu aidatı 2000.00 TL
  — Bağımlı Çalışan (Muhasebe, Finans, Denetim vb. departmanı) Meslek Mensupları için 2023 Yılı maktu aidatı 2000.00 TL
  — Bağımlı Çalışan (Muhasebe dışı bir alan veya Kamu Sektörü) Meslek Mensupları için 2023 Yılı maktu aidatı 1000.00 TL 

  — Kamu Kurumlarında çalışan ve mesleği fiilen yapmayan meslek mensupları için 2023 Yılı maktu aidatı 1000.00 TL

  – Muhasebe dışı veya kamu sektörü çalışanları için %50 indirimli maktu aidat taahhütnamesi için tıklayınız. ( Dilekçe eki olarak sosyal güvenlik kayıt belgesi işyeri ünvanlarını içeren Karekodlu SGK Tescil ve hizmet dökümü , kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılmakta ise kamu kurumuna ait kimlik fotokopisi veya çalışma belgesi eklenecektir.)
  – Üye kayıt başvuru formu (İndirmek için tıklayınız.)
  – Kimlik Fotokopisi
  – Resmi kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi
  – 5 Adet Biyometrik Fotoğraf