Stajı Devam Eden Adaylarda Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İşlemleri

– Eğitim İçin Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

a) Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler
– Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe,
– Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi,
– Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

b) Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler
– Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,
– Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,
– Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge,
– Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri,


II- Yurtdışında Çalışma (İş Yeri Görevlendirmesi) Nedeniyle Yurtdışına Gidenlerden
İstenilen Belgeler

a) Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler:


– Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilekçe,
– Türkiye’deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir.)
– Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi (Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir),
– Vize fotokopisi(vize uygulaması olan yerler için),

b) Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler :

– Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,
– Yurtdışındaki iş yerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir),
Yurtdışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri