SMMM Sınav İşlemleri

2022/3 SMMM Yeterlilik Sınav Tarihi: 26 – 27 Kasım 2022

2022/3. Dönem Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri:

Dosya Başvuru Tarihleri: 1 – 30 Eylül 2022

Tekrar Başvuru Tarihleri: 3 – 25 Ekim 2022

İlk kez Yeterlilik Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır: Yeterlilik Sınavına girmek isteyen adaylar, teos sistemi üzerinden 01/09/2022 ve 30/09/2022 tarihleri arasında online başvurularını tamamladıktan sonra istenen evrakları Tesmer Kütahya Şubesi’ne teslim ederek başvurularını tamamlayacaktır. Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Dijital Başvuru İçin Tıklayınız.

Başvuru belgeleri “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden
yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu
yapılır. 

SMMM Yeterlilik Sınavı:

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten adayın staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir. Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

Sınav Giriş belgeleri sınav haftası, TESMER’in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden renkli çıktı olarak alınabilecektir.

Daha Önce Sınava Katılan Adayların Tekrar Başvuru İşlemleri

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra 

http://teos.tesmer.org.tr 

internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

SMMM Yeterlilik Sınav Konuları
– Finansal Muhasebe 
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)