SMMM Sınav İşlemleri

2022/1 SMMM Yeterlilik Sınav Tarihi: 19-20 Mart 2022

2022/1. Dönem Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri:

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri:
03.01.2022–31.01.2022
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri:
01.02.2022–21.02.2022

İlk kez Yeterlilik Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır: Yeterlilik Sınavına girmek isteyen adaylar, teos sistemi üzerinden 3 Ocak – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında online başvurularını tamamladıktan sonra istenen evrakları Tesmer Kütahya Şubesi’ne teslim ederek başvurularını tamamlayacaktır. Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Odaya evrak teslim süresi : 31.01.2022 !

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31.05.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.

 

SMMM Yeterlilik Sınavı:

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten adayın staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir. Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

Sınav Giriş belgeleri sınav haftası, TESMER’in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden renkli çıktı olarak alınabilecektir.

SMMM Yeterlilik Sınavına Başvuru için Gereken Evraklar

1. Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

2.Nüfus kayıt örneği (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3. 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

4.  E-Devlet Kapısından alınmış Barkodlu  SGK Tescil Hizmet Kaydı

5.  4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)

6. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

7. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir),

8. SMMM Sınav Bedeli  Dekontu   

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ₺ ödemeleri gerekir,  Sınav harç ücretlerini teos sistemi üzerinden başvuru esnasında kredi kartı ile ödenebilmektedir. Banka üzerinden ödeme yapmak için ilgili hesap numaraları ve detaylar

9. SMMM Sınav Ön Başvuru Formu, (Teos Sisteminden Sınav Başvuruları bölümüne tıklayarak sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru işleminin ardından çıkan fotoğraflı sınav ön başvuru formu, başvuru esnasında Tesmer Kütahya Şubesine teslim edilmelidir.)

10. E-Stajyer Eğitimi tamamlama belgesi (Teos sistemi üzerinden alınacaktır.)

11. SMMM Dosya Bedeli Dekontu (SMMM Dosya Bedeli “320,00TL”  “Ziraat Kütahya Şubesi IBAN:TR88 0001 0001 7935 0749 165 001– Tesmer Kütahya Şubesi Hesabı) 

” Dosya bedeli  odamızda vezneden de yatırılabilmektedir –

12. SMMM Sınav Başvuru Formu (Tesmer Şubesinden alınacak Sınav Dosyasında yer almaktadır.)

Staj Dosyasına Eklenmek Üzere Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
Aşağıda yer alan evraklar staj dosyanızda bulunmuyor ise, Sınav Başvurusunda getirmeniz gerekmektedir.
 
– Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
– Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
– SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
– Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye),
Daha Önce Sınava Katılan Adayların Tekrar Başvuru İşlemleri

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra 

http://teos.tesmer.org.tr 

internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

SMMM Yeterlilik Sınav Konuları
– Finansal Muhasebe 
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)