SMMM Sınav İşlemleri

2023/2 SMMM Yeterlilik Sınav Tarihi: 16 – 17 Eylül 2023

Dosya Başvuru Tarihleri:  1 Haziran – 3 Temmuz 2023

Tekrar Başvuru Tarihleri:  15 Ağustos – 31 Ağustos

– Yeterlilik Sınav Dosyası Bedeli : 600 TL ( Kütahya Mali Müşavirler Odası veznesinden yatırılıp elden teslim alınacaktır)

– Yeterlilik Sınav ücreti ( 7 dersten sorumlu olanların 2.450,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 2.800,00 ₺ ödemeleri gerekir/TEOS Sisteminden kredi kartıyla ödenebilir)

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dijital Başvuru İçin Tıklayınız.

İlk kez sınava katılacak adaylar, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

 

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SMMM Yeterlilik Sınavı:

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten adayın staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir. Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

Başvuru belgeleri “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden
yüklenerek http://ssi.tesmer.org.tr adresinden sınav başvurusu
yapılır. 

 

Sınav Giriş belgeleri sınav haftası, TESMER’in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden renkli çıktı olarak alınabilecektir.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra 

http://teos.tesmer.org.tr 

internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

– Finansal Muhasebe 
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)