Staj Başlatma İşlemleri

STAJA BAŞLAMA BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRMOB/TESMER Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten başlayarak, herhangi bir dönem kısıtı olmaksızın 3 yıl içerisinde, staja başlayabileceklerdir. Staja başlama talebiyle başvuruda bulunan adaylardan staj koşullarını sağlayanların, stajları başvuru tarihi itibari ile başlatılacaktır.

1.aşama : Staj başlatma ön başvuru ( bilgisayar üzerinden ssi.tesmer.org.tr adresinden online olarak yapılacaktır)

3568 sayılı Yasa, Staj  Yönetmeliği  ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge uyarınca, Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, staj koşullarını sağlayanlar staja başlama ön başvurularını yapabilirler. Adaylar teos sistemine bilgisayardan giriş yapıp, staj başlatma işlemleri  seçeneğinden  ilgili alanları doldurup, sistemden iş yeri bilgileri girişlerini sağlayacaklardır.

2.aşama :  Staj başlatma evrak yükleme ( cep telefonu yada tablet üzerinden “dijital adım” uygulaması üzerinden yapılacaktır)

Teos sistemi üzerinden online staj başlatmasını gerçekleştiren aday ilgili evraklarını sisteme yüklemek için ” dijital adım” uygulamasını tablete veya cep telefonuna yüklemesi gereklidir. Evrak yüklemede evrakların okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. 

Staj Başlatma Aday İşlemleri Videosu   

(Bu videoda Staja Giriş Sınavını kazanarak staja başlayacak olan adayların TEOS Sisteminde ve Dijital Adım Uygulamasında yapması gereken işlemler yer almaktadır.)  

 

 

Önemli Not:

Gözetim, Denetim ve imza yetkili olarak staj yapacak adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur.  (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin, şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir. Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

  • Meslek mensubu denetimi altında yapılacak stajlarda, staj onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
  • SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensubunun gözetimi altında staj yapmaları gerekmektedir.
  • Staj süresince aynı anda birden fazla işyerinde çalışılması uygun değildir.
  • Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar.
  • Bağımsız denetim şirketlerinde veya bu şirketlerin denetiminde staj yapılabilmesi için  staja onay veren meslek mensubunun;  ilgili bağımsız denetim şirketi adına sorumlu denetçi veya yedeği  olması,  ayrıca, stajyerin bağlı bulunduğu SMMM  Odasının / Odanın kayıtlı olduğu YMM Odasının üyesi olması gerekmektedir.
  • Staj dosyasına eklenecek matbu evrakların ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bu evraklar (Staj Onay Belgesi, gözetim veya denetimde staj yapacak adaylar için Tek Kişi Staj belgesi www.tesmer.org.tr adresinden temin edilebilir.)
  • Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b) işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür.  Bu süre içerisinde mevcut durumunu, kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya bildirmeyen adayların stajları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar.   Bildirime esas olayın gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçen çalışma süresi staj kapsamında değerlendirilmez.  

İlgili İşlemler

Meslek Mensubu Yanında, Mesleki Ortaklıklarında Veya Mesleki Şirketlerde Staj İçin Gerekli Evraklar Meslek Mensubu Denetiminde Ltd. Ve Aş. Staj İçin Gerekli Evraklar Meslek Mensubu Gözetiminde Ltd. Ve Aş. Staj İçin Gerekli Evraklar Şahıs Firmasında Staj İçin Gerekli Evraklar İmza Yetkili (Muhasebe Müdürü Veya Mali İşler Müdürü) Staj Yurt Dışı Merkezli Yabancı Şirketlerde Staj