Staj Başlatma İşlemleri

2021 Mayıs Dönemi staja başlama ön başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylar, 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında stajlarını başlatabilirler.  

Bu kapsamda, staj koşullarını sağlayan adaylardan isteyenler  1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden staja başlama ön başvurularını yapabilirler, 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra işe giriş yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeleri tarafından duyurulacak  tarihler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacaktır. 

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

Önemli Not:   

Gözetim ve denetimde staj yapacak adayların, şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin,  şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir.  Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

 

   “2021 Mayıs  Döneminde Stajını Başlatmak İsteyenler, işe girişlerini en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yaptırmaları, evraklarını da sitemizde ilan edilecek tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. (Evrak Teslimi 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır. )

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

  • Meslek mensubu denetimi altında yapılacak stajlarda onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
  • SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensubunun gözetimi altında staj yapmaları gerekmektedir.
  • Staj süresince aynı anda birden fazla işyerinde çalışılması uygun değildir.
  • Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar
  • Bağımsız denetim şirketlerinde veya bu şirketlerin denetiminde staj yapılabilmesi için bağımsız denetim şirketinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olması gerekmektedir.

İlgili İşlemler

Meslek Mensubu Yanında, Mesleki Ortaklıklarında Veya Mesleki Şirketlerde Staj İçin Gerekli Evraklar Meslek Mensubu Denetiminde Ltd. Ve Aş. Staj İçin Gerekli Evraklar Meslek Mensubu Gözetiminde Ltd. Ve Aş. Staj İçin Gerekli Evraklar Şahıs Firmasında Staj İçin Gerekli Evraklar İmza Yetkili (Muhasebe Müdürü Veya Mali İşler Müdürü) Staj Yurt Dışı Merkezli Yabancı Şirketlerde Staj