Stajla İlgili Bildirim İşlemleri

Staj; yasal izinler, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitimi ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır.

Mücbir sebepler; stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık, doğum ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir. 

Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesine / Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir.

Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır.

*Sağlık mazeretleri nedeniyle, çalışamaz raporu bulunduğu halde çalışmış gibi sigorta primleri ödenen adayların bu süreleri geçersiz sayılır.

*Staj sırasında askerlik hizmetini yerine getirdiği halde çalışmış gibi sigorta primleri ödenen adayların bu süreleri geçersiz sayılır.

Rapor Bildirimi için gereken belgeler:

1) Hastaneden alınmış rapor

2) İşveren tarafından raporun SGK ekranına giriş çıktısı

3) Doğum Raporu (Doğum sebebiyle Rapor ise)

4) Rapor Bildirim Dilekçesi (Matbu Form indir)

Staj Kesinti İşlemleri

Staj sırasında; stajın yapıldığı iş yerinin kapanmasıaskerlik sonrası staja başlamaodalar arası nakilişten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi, 3 yıllık staj süresi içerisinde (Mücbir sebepler hariç) toplamda bir yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir .
 
Stajın kesintiye uğradığı durumlarda aday, bu durumu 15 gün içerisinde bir dilekçe ve gerekli ekleriyle birlikte Tesmer İzmir Şubesine bildirmesi gerekmektedir.
 
Not:Staja giriş sınavında başarılı olarak staja başlayan ancak stajına toplamda bir yıldan fazla ara verme nedeniyle stajı iptal edilen adaylardan, üç yıllık staja başlama süresi halen devam edenler; staja giriş sınav sonucu geçerli sayılacak ve aynı dosya üzerinden yeniden staja başlayabileceklerdir.
 

Kesinti Bildirimi için gereken evraklar:

1) İş yeri çıkış bildirgesi

2) Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) (90 gün ve üzeri staj yapanların alması gerekmektedir.)

3) İşten Çıkış ayınıza ait iş yeri sigortalı hizmet listesi

4) Kesinti Bildirim Dilekçesi