İmza Yetkili (Muhasebe Müdürü Veya Mali İşler Müdürü) Staj

İmza Yetkili (Muhasebe Müdürü veya Mali İşler Müdürü) olarak stajını başlatmak isteyen adayların  aşağıdaki belgeleri Tesmer Kütahya Şubesine teslim etmesi gerekmektedir.
 
 
Gerekli Evraklar:
3) Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
!!! Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.!!!
4) Aday Meslek Mensubunun İşe Giriş Bildirgesi
5) İş yerinin Son Dönem Aylık  Sigortalı Hizmet Listesi
6)  İş yeri Vergi Levhası fotokopisi
7)  İş yerinin güncel genel imza sirküleri fotokopisi 
8) İş yerinin Merkezini gösteren son Ticaret Sicil gazetesi  fotokopisi
 9) Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma  verilmek üzere  Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,
10)  4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)
11) Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Kaydının Bulunmadığına ait yazı (Mükellefiyet Kaydı Yoktur Yazısı)
12) Erkek Adaylar için, Güncel Askerlik Durum Belgesi  (E-Devlet Kapısından veya Askerlik Şubesinden Alınmış)
 
*   Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.
 
Önemli:
*İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği iş yerindeki muhasebe biriminde staj yapılmasına izin verilir.