Meslek Mensubu Denetiminde Ltd. Ve Aş. Staj İçin Gerekli Evraklar

Meslek denetiminde (Meslek Mensubu sözleşmeli) Limited ve Anonim Şirketlerde stajını başlatmak isteyen adayların  aşağıdaki belgeleri Tesmer Kütahya Şubesine teslim etmesi gerekmektedir.
 
2) SGS Sonuç Belgesi (http://belge.tesmer.org.tr/)
4) Tek Kişi Staj Belgesi (Matbu Form indir)  ( Şirketin genel imza sirkülerinde yer alan imza yetkili kişi, Staja Onay veren Meslek Mensubu ve Aday Meslek Mensubu tarafından imzalanması gerekmektedir.)
5) Staja Onay Veren Mali Müşavirin Ruhsat Fotokopisi
6) Staja Onay Veren Mali Müşavirin Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay içerisinde alınmış)
7) Staja Onay Veren Mali Müşavir ile İş yeri arasındaki Sözleşme   (Sözleşmenin ilgili staj dönemini kapsaması ve staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur. Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
8) Staja Onay Veren Mali Müşavir Mesleki Şirket Ortağı ise, (İmza Yetkili Ortak Olmalıdır) Mesleki şirketin Son imza sirküleri  fotokopisi ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
9) Stajyerin İşe Giriş Bildirgesi
10) İş yerinin Son Dönem Aylık  Sigortalı Hizmet Listesi
11)  İş yeri Vergi Levhası fotokopisi
12)  İş yerinin güncel genel imza sirküleri fotokopisi 
13) İş yerinin Merkezini gösteren son Ticaret Sicil gazetesi  fotokopisi
14) Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma  verilmek üzere  Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,
15) 4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)
16) Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Kaydının Bulunmadığına ait yazı (Mükellefiyet Kaydı Yoktur Yazısı)
17) Erkek Adaylar için, Güncel Askerlik Durum Belgesi  (E-Devlet Kapısından veya Askerlik Şubesinden Alınmış)
 
İş Başı Eğitim Programı Kapsamında İşe Giriş Yapan Adaylardan ek olarak istenecek belgeler:
12.03.2013 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” göre Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitimlerine katılan aday meslek mensuplarının, staja giriş sınavında başarılı olmaları koşuluyla staj koşullarını sağlayan iş yerlerinde, “İşbaşı Eğitimleri” kapsamında yerine getirecekleri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmaların değerlendirilebilmesi için işyeri ve meslek mensubuna ilişkin staj evrakının yanında, aşağıdaki belgelerin staj dosyasına sunulması gerekmektedir. 
– İşveren ile İş-Kur arasında yapılan sözleşmenin fotokopisi (Aslı oda tarafından görülerek onaylanacak), 
– Çalışmanın tamamlanması sonrasında ise İş-Kur tarafından ödenen sigorta primlerini gösteren hizmet dökümü  ( İş-Kur’dan alınacak),
 
*   Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.
 
Önemli:
*Mali Müşavir denetiminde aynı zamanda birden fazla kişi staj yapamaz, aksi takdirde staj iptal edilir.
*İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği iş yerindeki muhasebe biriminde staj yapılmasına izin verilir.