Meslek Mensubu Yanında, Mesleki Ortaklıklarında Veya Mesleki Şirketlerde Staj İçin Gerekli Evraklar

Meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde stajını başlatma isteyen adayların, aşağıda belirtilen belgeleri Tesmer Kütahya Şubesine teslim etmesi gerekmektedir.

1) Staj Başlatma Dilekçesi (Matbu Form İndir)

2) SGS Sonuç Belgesi (http://belge.tesmer.org.tr/) 

3) Staj Onay Belgesi (Matbu Form İndir)

4) Staja Onay Veren Mali Müşavirin Ruhsat Fotokopisi

5) Staja Onay Veren Mali Müşavirin Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay içerisinde alınmış)

6) Vergi Levhası Fotokopisi

7) Staja Onay Veren Mali Müşavir Mesleki Şirket Ortağı ise, (İmza Yetkili Ortak Olmalıdır) Mesleki şirketin Son imza sirküleri fotokopisi ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi

8) Stajyerin İşe Giriş Bildirgesi

9) İş yerinin Son Dönem Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

10) Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

11) 4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)

12) Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Kaydının Bulunmadığına ait yazı (Mükellefiyet Kaydı Yoktur Yazısı)

13) Erkek Adaylar için, Güncel Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Kapısından veya Askerlik Şubesinden Alınmış)

İş Başı Eğitim Programı Kapsamında İşe Giriş Yapan Adaylardan ek olarak istenecek belgeler:

12.03.2013 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” göre Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitimlerine katılan aday meslek mensuplarının, staja giriş sınavında başarılı olmaları koşuluyla staj koşullarını sağlayan iş yerlerinde, “İşbaşı Eğitimleri” kapsamında yerine getirecekleri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmaların değerlendirilebilmesi için işyeri ve meslek mensubuna ilişkin staj evrakının yanında, aşağıdaki belgelerin staj dosyasına sunulması gerekmektedir.

– İşveren ile İş-Kur arasında yapılan sözleşmenin fotokopisi (Aslı oda tarafından görülerek onaylanacak),

– Çalışmanın tamamlanması sonrasında ise İş-Kur tarafından ödenen sigorta primlerini gösteren hizmet dökümü ( İş-Kur’dan alınacak),

Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.