Şahıs Firmasında Staj İçin Gerekli Evraklar

Şahıs firmasında staj yapılacaksa, denetim veya gözetimde staj evraklarına ek olarak aşağıdaki belgelerin Tesmer Kütahya Şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 
Bilanço esasına göre defter tutulduğunun belgelenmesi için, Vergi dairesinden alınan yazı ve tutmakla yükümlü oldukları; yevmiye defterienvanter defteri ön yüzlerinin noter onaylı fotokopileri), Vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekir. 
 
E-Defter uygulamasına geçmiş olan firmalardan; tutmakla yükümlü oldukları; yevmiye defteri ve defteri kebir e-Defter beratları, envanter defteri ön yüzlerinin noter onaylı fotokopileri, 
 
İş Başı Eğitim Programı Kapsamında İşe Giriş Yapan Adaylardan ek olarak istenecek belgeler:
 
12.03.2013 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” göre Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitimlerine katılan aday meslek mensuplarının, staja giriş sınavında başarılı olmaları koşuluyla staj koşullarını sağlayan iş yerlerinde, “İşbaşı Eğitimleri” kapsamında yerine getirecekleri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmaların değerlendirilebilmesi için işyeri ve meslek mensubuna ilişkin staj evrakının yanında, aşağıdaki belgelerin staj dosyasına sunulması gerekmektedir. 
– İşveren ile İş-Kur arasında yapılan sözleşmenin fotokopisi (Aslı oda tarafından görülerek onaylanacak), 
– Çalışmanın tamamlanması sonrasında ise İş-Kur tarafından ödenen sigorta primlerini gösteren hizmet dökümü  ( İş-Kur’dan alınacak),
 
Önemli:
*Mali Müşavir denetiminde aynı zamanda birden fazla kişi staj yapamaz, aksi takdirde staj iptal edilir.
*İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği iş yerindeki muhasebe biriminde staj yapılmasına izin verilir.