Yurt Dışı Merkezli Yabancı Şirketlerde Staj

Türkiye’de şirket merkezi olmayan ve başka bir şubesi bulunmayan, Merkezi Yurt dışında bulunan yabancı şirketlerde stajını başlatmak isteyen aday, Denetim de veya gözetim de staj evraklarını hazırlayarak ve bunlara ek olarak aşağıdaki belgeleri ekleyerek  Tesmer Kütahya Şubesine teslim etmesi gerekmektedir.

 
– Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
– Şirketin ticaret odası’ndan alınacak faaliyet belgesi
– Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
– Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı
 
 
Önemli:
*Mali Müşavir denetiminde aynı zamanda birden fazla kişi staj yapamaz, aksi takdirde staj iptal edilir.
*İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği iş yerindeki muhasebe biriminde staj yapılmasına izin verilir.