Ruhsat ve Üyelik İptal Talebi Evrak Listesi

Kendi İsteği İle Üyelikten Ayrılma
 
Gerekli Olan Belgeler
 
Üyelikten Ayrılma hk. Dilekçe (Matbu Form Aşağıdadır)

Üyelikle ilgili evrakların dilekçe ekinde teslim edilmesi

Ruhsat aslı

Kimlik Aslı

Kaşe (Varsa)

Çalışanlar Listesine kayıtlı ise Büro Tescil Belgesi

Üyelik ile ilgili evraklarda zayi söz konusu ise gazete ilanı

Üyelik aidatları ile ilgili borç var ise ödenmesi
 

Vefat
 
Varislerin kayıt sildirme talep dilekçesini odamıza teslim etmeleri gereklidir. 

Meslekten Çıkarma Cezası Alanlar
 
Meslekten men cezası almış olanlar, durumları resmi gazetede yayımlanmış olanlardan ruhsat ve büro tescil belgeleri alınarak oda üyelikleri sona erer.

Diğer kişiler tarafından Kurumla ilgili evrak ve belgelerin iade edilmesi gerekmektedir.

Üye Ruhsat İptal Dilekçesi