Odamız ihbar hattına sadece ruhsat kullanma ve/veya kullandırma ile ilgili şikayetler yapılabilir.

Odamız üye veya stajyerleri hakkında yapılacak ruhsat kullanma ve/veya kullandırma ile ilgili ihbarlar dışındaki şikayetler Disiplin Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince yazılı ve ıslak imzalı olarak Odamıza şahsen yapılmalıdır.

İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan meslek mensubunun kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur.

İhbar hattına yapılan başvurular gizlilik içerisinde ve ciddiyetle ele alınmaktadır.

İHBAR FORMU