Sayın Üyemiz;

26 Temmuz 2008 tarih, 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5786 sayılı Kanunu’nun 16. maddesi gereğince; 01.01.2023 – 31.12.2023 Odamız, TESMER Şubemiz, Tesmer Şubemiz İktisadi İşletmesine ilişkin Mali Tablolar , “.pdf” formatında bilgilerinize sunulmuştur.